Åskväder senaste dygnet

Åskväder senaste dygnet

Sett från Mariestad:
Mariestad

Frykentracker:
Gräsmark

Sett från Västerås:
Västerås

Sett från Trollhttan:
Trollhttan